Історія кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету

Архівні дані свідчать, що з 1916 року почала існувати кафедра судової хімії при Вищих жіночих курсах у м. Одесі. Першим її завідувачем був професор Н.А Канчера, а з 1921 року цією кафедрою почав керувати професор А.П Фішер. В цей же час професором кафедри був А.М. Конгер, який одночасно був і ректором інституту. З 28 вересня 1921 року на базі хіміко-фармацевтичного відділення Вищих жіночих медичних курсів був створений Одеський хіміко-фармацевтичний інститут. Від цього часу почала своє існування кафедра неорганічної хімії, завідувачем якої був призначений професор І.Т. Шеттлє. Одночасно на кафедрі неорганічної хімії працював ще два професора – П.І. Павлов, П.І. Петренко..

У 1935 році Одеський хіміко-фармацевтичний інститут об’єднався з Київським фармацевтичним технікумом, який став називатися Одеським фармацевтичним інститутом.

В 1927 році до лав студентів був зарахований Д.Я. Євдокимов. Після закінчення інституту він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня – кандидата фармацевтичних наук. З 1944 по 1945 роки кафедрою неорганічної хімії завідував доцент В.К. Бутмі. З 1945 по 1959 роки кафедрою неорганічної та токсикологічної хімії завідував вже професор Д.Я. Євдокимов. Після переїзду інституту до м. Запоріжжя кафедрою завідував доцент Ю.І. Колісниченко. З 1963 по 1965 роки кафедрою завідував доцент І.А. Маренич, а з 1965 по 1968 роки І.А Маренич завідував самостійним курсом токсикологічної хімії. Після передчасної смерті І.А. Маренича, з 1968 по 1988 роки, курсом токсикологічної хімії завідувала доцент В.В. Міхно. В 1965 році на посаду завідувача кафедри неорганічної хімії була призначена доцент К.М. Скібіна, яка працювала до 1972 року. Після виходу на пенсію доцента В.В. Міхно на цю посаду був обраний доцент П.П.Луцько. Довгий час доцент П.П. Луцько був ведучим хіміком-токсикологом МОЗ України. З 1972 по 1984 роки кафедру очолював професор О.М. Красовський, який у 1984 році з сімейних обставин переїхав до м. Чернігова. Професор О.О. Мартиновський у 1984 році був обраний на посаду завідувача кафедри неорганічної та токсикологічної хімії. У 1998 році професор О.О. Мартиновський за станом здоров’я вийшов на пенсію. Слід зазначити, що з 1973 по 1998 роки професор О.О. Мартиновський був одночасно і деканом фармацевтичного факультету. З 1998 по 2009 роки кафедрою завідував професор В.П. Буряк, темою наукових досліджень якого є застосування електронної спектроскопії у фармацевтичному і хіміко-токсикологічному аналізі. Він є автором понад 700 наукових публікацій та 12 авторських свідоцтв. Доцент О.А. Кремзер виконав кандидатську дисертацію по синтезу теофіліну під керівництвом професора В.П. Буряка.

У 2012 році І.О. Юрченко захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена хіміко-токсикологічному дослідженню німесуліда. Науковий керівник – професор В.П.Буряк. Доцент О.А. Кремзер був науковим керівником чотирьох кандидатських дисертацій. Доцент І.В Мельник працює на кафедрі з 1985 року. Темою його кандидатської дисертації був синтез біологічно-активних сполук похідних акридину. Професор К.В. Александрова з 1977 по 2003 була провідним фахівцем з неорганічної хімії, а в теперішній час завідує кафедрою біохімії та лабораторної діагностики.

Нажаль після тривалої і тяжкої хвороби пішла з життя кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри І.Г. Зінченко.

Професор Б.П. Зоря викладав на кафедрі токсикологічну хімію. Він є автором 320 наукових статей, 17 авторських свідоцтв та 2 патентів. В теперішній час він на пенсії.

З вересня 2009 року кафедрою токсикологічної та неорганічної хімії завідує професор О.І. Панасенко, який захистив докторську дисертацію у 2005 році. За цей час О.І. Панасенко створив вітчизняну школу хіміків з синтезу та вивченню фармакологічної активності похідних 1,2,4-тріазолу. За останні 5 років під керівництвом професора О.І. Панасенко було захищено дві докторських дисертації: А.Г. Каплаушенко – 2012 рік, В.В Парченко – 2014 рік; та чотири кандидатських: С.М. Куліш – 2010 рік, А.С. Гоцуля – 2011 рік, Т.С. Британова – 2012 рік, А.А. Сафонов – 2014 рік, Р.О. Щербина – 2014 рік. В теперішній час під керівництвом професора О.І. Панасенко виконується одна докторська дисертація – доцент В.М. Одинцова, та чотири кандидатських. Старший викладач кафедри Н.А. Постол у 1995 році захистила кандидатську дисертацію по вивченню фармакологічної активності похідних ксантину. На кафедрі працює двоє старших лаборантів. Вони мають вищу фармацевтичну освіту. Чистота і порядок на кафедрі є цілковитою заслугою наших старших лаборантів: Л.Л. Нестеренко та Т.В. Філіппової.

З 1 січня 2019 року кафедра "Токсикологічної та неорганічної хімії" реорганізована в кафедру "Природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії".

Ми маємо працездатний колектив з високим науковим і педагогічним потенціалом і тому впевнено дивимося у наше майбутнє, а воно називається Запорізький Національний медичний університет.