ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

за якими кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії здійснює підготовку фахівців провізор-інтерн (код КП – 3228); лаборант (фармація) (код КП – 3228)