Навчальні дисципліни кафедри
природничих дисциплін для іноземних студентів
та токсикологічної хімії