Cтудентське наукове

товариство

П.І.Б. Курс Група Тема роботи Науковий керівник
Кравченко Тетяна Вікторівна V 6 Дослідження деяких похідних 1,2,4-тріазолу-3-тіолу Д. фарм. н, проф. Панасенко О. І.
Бреус Інна Андріївна ІІ 6 Дослідження властивостей 4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., ст. викл. Щербина Р. О.
Верба Данило Петрович ІІІ 3 Дослідження властивостей похідних 5-піррол-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Гладська Юлія Русланівна IV 1 Дослідження властивостей іліденпохідних 1,2,4-тріазолу Д. фарм. н., проф. Панасенко О. І.
Гушлевська Юлія Сергіївна V 2 Дослідження властивостей 4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., доц. Куліш С. М.
Дьячкова Катерина Анатоліївна V 3 Дослідження властивостей солей карбонових кислот похідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Князевич Павло Сергійович III 3 Дослідження деяких похідних 1,2,4-тріазолу-3-тіолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Кочнева Катерина Володимирівна V 3 Дослідження властивостей алкілпохідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Літвінов Роман Володимирович IV 6 Дослідження деяких 2-метоксифенілпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Приємець Наталія Сергіївна IV 14 Дослідження властивостей 2-метоксифенілпохідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., ст. викл. Гоцуля А.С.
Рачек Наталія Вікторівна V 8 Дослідження властивостей 4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу К. фарм. н., ст.. викл. Сафонов А. А.
План роботи студентського наукового гуртка кафедри токсикологічної та неорганічної хімії на другий семестр 2015-2016 н. р.
Тема Дата проведення засідання
1 Повторення правила ТБ при роботі у лабораторії. Інструктаж з обслуговування газових пальників та електроприладів. Інструктаж з приведення в дію вогнегасника. Обговорення правил надання першої медичної допомоги. Обговорення плану роботи студентського наукового гуртка на перший семестр. 15.01.2016
2 Обговорення механізмів SN, AN та SE. Умови перебігу реакцій 5-алкіл- (арил-, гетерил-) та 4-алкіл- (арил-)похідних 1,2,4-тріазол-3-тіолу. Розгляд відомих кінетичних та термодинамічних параметрів і їх вплив на вихід продуктів реакції. 04.03.2016
3 Відточення студентами навичок роботи з програмними продуктами для прогнозування біологічної активності та гострої токсичності, такими як PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) та GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships), ознайомлення з моделями QSAR. 01.04.2016
4 Методи математичної статистики та їх важливість в опрацюванні результатів досліджень. Математична статистика у публікаціях. Аналіз та узагальнення даних експериментальних досліджень у формі доповідей, тез, статей. 06.05.2016
5 Розгляд основних методів, що використовуються для верифікації структури отриманих речовин – 1Н ЯМР-спектрометрія, ІЧ-спектрофотометрія, хромато-мас-спектрометрія, елементний аналіз. Удосконалення техніки інтерпретації спектрів. 10.06.2016